Thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2014

AVATARSTAR v1.9 - Cập nhật Hack 03/03/2014

Phiên bản Hack Game AVATAR STAR miễn phí !!

* Chức năng: 

- [ F2 ]: Hack chém nhanh
- [ F3 ]: Hack bắn nhanh súng

Hiện tại Hack hoạt động được trên Win XP, Win7,Win8

* Link tải nhanh:
-Link trực tiếp- 

Thứ Ba, ngày 18 tháng 2 năm 2014

Hướng dẫn hack avatar star - AVATARSTAR MODZ 19-02-2014

Mấy ngày hôm nay nhiều bạn nhắn tin cho mình để hỏi về việc không sử dụng được Hack Avatar Star .Hướng dẫn sử dụng:
- Win XP thì khỏi bàn rồi
Download hack về giải nén rồi chạy file AVATARSTARMODZ.EXE
rồi vào game nhấn HOT KEY để sử dụng chức năng thôi.


DOWNLOAD: -ASMODZ_HACKAVATAR_PRO.RAR-

-  Win7, Win8 thì các bạn chú ý
Chạy hack với quyền admin làm như trong hình